Remont

Odprowadzanie wody z działki przy użyciu rur drenarskich

Na placach budowy niezwykle często dochodzi do nadmiernego zawilgocenia gruntu, a tym samym do powstawania błotnistej brei. Ogromna ilość błota jest nie tylko mało estetyczna,